-12%
Giá: 58.000.000.000đ 51.000.000.000đ
 • 255.4m2
 • PN
 • WC
Khu Sao Biển - Vinhomes Ocean Park
-8%
Giá: 65.000.000.000đ 62.000.000.000đ
 • 265,7m2
 • PN
 • WC
Khu Hải Âu - Vinhomes Ocean Park
-19%
Giá: 21.000.000.000đ 17.000.000.000đ
 • 183,5m2
 • PN
 • WC
Khu Ngọc Trai - Vinhomes Ocean Park
-8%
Giá: 41.500.000.000đ 38.000.000.000đ
 • 270 m2
 • PN
 • WC
Phân Khu Ngọc Trai - Vinhomes Ocean Park
-15%
Giá: 16.500.000.000đ 14.000.000.000đ
 • 215,2 m2
 • PN
 • WC
Khu Sao Biển - Vinhomes Ocean Park- Gia Lâm
-7%
Giá: 9.850.000.000đ 9.200.000.000đ
 • 171 m2
 • 1 PN
 • WC
khu Hải Âu - Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm
-8%
Giá: 25.000.000.000đ 23.000.000.000đ
 • 154.5m2
 • PN
 • WC
Khu Hải Âu - Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm
-6%
Giá: 90.700.000.000đ 85.000.000.000đ
 • 280m2
 • PN
 • WC
Khu San Hô - Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm

Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều các căn Biệt Thự – Shophouse cần chuyển nhượng với mức giá đang được cắt lỗ rất nhiều.
Qúy khách hàng muốn xem thêm các căn mong muốn, vui lòng đăng ký dưới đây:
-12%
Giá: 58.000.000.000đ 51.000.000.000đ
 • 255.4m2
 • PN
 • WC
Khu Sao Biển - Vinhomes Ocean Park
-8%
Giá: 65.000.000.000đ 62.000.000.000đ
 • 265,7m2
 • PN
 • WC
Khu Hải Âu - Vinhomes Ocean Park
-19%
Giá: 21.000.000.000đ 17.000.000.000đ
 • 183,5m2
 • PN
 • WC
Khu Ngọc Trai - Vinhomes Ocean Park
-8%
Giá: 41.500.000.000đ 38.000.000.000đ
 • 270 m2
 • PN
 • WC
Phân Khu Ngọc Trai - Vinhomes Ocean Park
-15%
Giá: 16.500.000.000đ 14.000.000.000đ
 • 215,2 m2
 • PN
 • WC
Khu Sao Biển - Vinhomes Ocean Park- Gia Lâm
-7%
Giá: 9.850.000.000đ 9.200.000.000đ
 • 171 m2
 • 1 PN
 • WC
khu Hải Âu - Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm
-8%
Giá: 25.000.000.000đ 23.000.000.000đ
 • 154.5m2
 • PN
 • WC
Khu Hải Âu - Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm
-6%
Giá: 90.700.000.000đ 85.000.000.000đ
 • 280m2
 • PN
 • WC
Khu San Hô - Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm

Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều các căn Biệt Thự- Shophouse với các mức giá đang được cắt lỗ rất nhiều.
Qúy khách hàng muốn xem thêm các căn hộ mong muốn, vui lòng đăng ký dưới đây: