QUỸ CĂN HỘ STUDIO

-11%
Giá: 1.350.000.000đ 1.200.000.000đ
 • 31.7m2
 • 1 PN
 • 1 WC
The Zenpark - Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm
-10%
Giá: 1.300.000.000đ 1.170.000.000đ
 • 31.7m2
 • 1 PN
 • 1 WC
The Zenpark - Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm
-28%
Giá: 1.300.000.000đ 930.000.000đ
 • 31m2
 • 1 PN
 • 1 WC
Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm - Hà Nội
-15%
Giá: 1.050.000.000đ 890.000.000đ
 • 30m2
 • 1 PN
 • 1 WC
Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm - Hà Nội
-18%
Giá: 1.200.000.000đ 990.000.000đ
 • 31m2
 • 1 PN
 • 1 WC
Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm - Hà Nội

XEM THÊM QUỸ CĂN STUDIO: TẠI ĐÂY

QUỸ CĂN HỘ STUDIO

-11%
Giá: 1.350.000.000đ 1.200.000.000đ
 • 31.7m2
 • 1 PN
 • 1 WC
The Zenpark - Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm
-10%
Giá: 1.300.000.000đ 1.170.000.000đ
 • 31.7m2
 • 1 PN
 • 1 WC
The Zenpark - Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm
-28%
Giá: 1.300.000.000đ 930.000.000đ
 • 31m2
 • 1 PN
 • 1 WC
Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm - Hà Nội
-15%
Giá: 1.050.000.000đ 890.000.000đ
 • 30m2
 • 1 PN
 • 1 WC
Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm - Hà Nội
-18%
Giá: 1.200.000.000đ 990.000.000đ
 • 31m2
 • 1 PN
 • 1 WC
Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm - Hà Nội

XEM THÊM QUỸ CĂN STUDIO: TẠI ĐÂY

QUỸ CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ

-6%
Giá: 2.220.000.000đ 2.081.000.000đ
 • 50.5 m2
 • 1 PN
 • 1 WC
Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
-6%
Giá: 1.800.000.000đ 1.700.000.000đ
 • 44.8 m2
 • 1 PN
 • 1 WC
Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
-7%
-10%
Giá: 1.890.000.000đ 1.700.000.000đ
 • 47m2
 • 1+1 PN
 • 1 WC
Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
-6%
Giá: 1.810.000.000đ 1.700.000.000đ
 • 41m2
 • 1 PN
 • 1 WC
R1.02 The Zenpark - Vinhomes Ocean Park

XEM THÊM QUỸ CĂN 1PN: TẠI ĐÂY

QUỸ CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ

-6%
Giá: 2.220.000.000đ 2.081.000.000đ
 • 50.5 m2
 • 1 PN
 • 1 WC
Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
-6%
Giá: 1.800.000.000đ 1.700.000.000đ
 • 44.8 m2
 • 1 PN
 • 1 WC
Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
-7%
-10%
Giá: 1.890.000.000đ 1.700.000.000đ
 • 47m2
 • 1+1 PN
 • 1 WC
Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
-6%
Giá: 1.810.000.000đ 1.700.000.000đ
 • 41m2
 • 1 PN
 • 1 WC
R1.02 The Zenpark - Vinhomes Ocean Park

XEM THÊM QUỸ CĂN 1PN: TẠI ĐÂY

QUỸ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ

-5%
Giá: 2.920.000.000đ 2.760.000.000đ
 • 75.6m2
 • 2 PN
 • 2 WC
Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
-5%
Giá: 2.840.000.000đ 2.700.000.000đ
 • 73.7m2
 • 2 PN
 • 2 WC
Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
-10%
Giá: 2.930.000.000đ 2.630.000.000đ
 • 73.7m2
 • 2 PN
 • 2 WC
R1.05 The ZenPark - Vinhomes Ocean Park
-4%
Giá: 3.600.000.000đ 3.450.000.000đ
 • 76,6m2
 • 2 PN
 • 2 WC
Tòa R1.05 The Zenpark - Vinhomes Ocean Park
-3%
Giá: 2.950.000.000đ 2.850.000.000đ
 • 73m2
 • 2 PN
 • 1 WC
Tòa R1.05 - Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm
-20%
Giá: 2.000.000.000đ 1.600.000.000đ
 • 60m2
 • 2 PN
 • 1 WC
Tòa S2.09 - Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm

XEM THÊM QUỸ CĂN 2PN: TẠI ĐÂY

QUỸ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ

-5%
Giá: 2.920.000.000đ 2.760.000.000đ
 • 75.6m2
 • 2 PN
 • 2 WC
Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
-5%
Giá: 2.840.000.000đ 2.700.000.000đ
 • 73.7m2
 • 2 PN
 • 2 WC
Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
-10%
Giá: 2.930.000.000đ 2.630.000.000đ
 • 73.7m2
 • 2 PN
 • 2 WC
R1.05 The ZenPark - Vinhomes Ocean Park
-4%
Giá: 3.600.000.000đ 3.450.000.000đ
 • 76,6m2
 • 2 PN
 • 2 WC
Tòa R1.05 The Zenpark - Vinhomes Ocean Park
-3%
Giá: 2.950.000.000đ 2.850.000.000đ
 • 73m2
 • 2 PN
 • 1 WC
Tòa R1.05 - Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm
-20%
Giá: 2.000.000.000đ 1.600.000.000đ
 • 60m2
 • 2 PN
 • 1 WC
Tòa S2.09 - Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm

XEM THÊM QUỸ CĂN 2PN: TẠI ĐÂY

QUỸ CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ

-4%
Giá: 5.232.000.000đ 5.026.000.000đ
 • 88.2m2
 • 3 PN
 • 2 WC
Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
-5%
Giá: 4.120.000.000đ 3.900.000.000đ
 • 100m2
 • 3 PN
 • 2 WC
Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
-11%
Giá: 4.250.000.000đ 3.800.000.000đ
 • 87m2
 • 3 PN
 • 2 WC
R1.03 The Zenpark - Vinhomes Ocean Park
-7%
Giá: 4.250.000.000đ 3.950.000.000đ
 • 97.9 m2
 • 3 PN
 • 2 WC
R1.02 The Zenpark - Vinhomes Ocean Park
-5%
Giá: 3.750.000.000đ 3.550.000.000đ
 • 87m2
 • 3 PN
 • 2 WC
R1.02 - The Zenpark - Vinhomes Ocean Park
-7%
Giá: 2.800.000.000đ 2.600.000.000đ
 • 82m2
 • 3 PN
 • 2 WC
Tòa S2.07 - Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm

XEM THÊM QUỸ CĂN 3PN: TẠI ĐÂY

QUỸ CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ

-4%
Giá: 5.232.000.000đ 5.026.000.000đ
 • 88.2m2
 • 3 PN
 • 2 WC
Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
-5%
Giá: 4.120.000.000đ 3.900.000.000đ
 • 100m2
 • 3 PN
 • 2 WC
Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
-11%
Giá: 4.250.000.000đ 3.800.000.000đ
 • 87m2
 • 3 PN
 • 2 WC
R1.03 The Zenpark - Vinhomes Ocean Park
-7%
Giá: 4.250.000.000đ 3.950.000.000đ
 • 97.9 m2
 • 3 PN
 • 2 WC
R1.02 The Zenpark - Vinhomes Ocean Park
-5%
Giá: 3.750.000.000đ 3.550.000.000đ
 • 87m2
 • 3 PN
 • 2 WC
R1.02 - The Zenpark - Vinhomes Ocean Park
-7%
Giá: 2.800.000.000đ 2.600.000.000đ
 • 82m2
 • 3 PN
 • 2 WC
Tòa S2.07 - Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm

XEM THÊM QUỸ CĂN 3PN: TẠI ĐÂY

QUỸ CĂN BIỆT THỰ - SHOPHOUSE CHUYỂN NHƯỢNG

-12%
Giá: 58.000.000.000đ 51.000.000.000đ
 • 255.4m2
 • PN
 • WC
Khu Sao Biển - Vinhomes Ocean Park
-8%
Giá: 65.000.000.000đ 62.000.000.000đ
 • 265,7m2
 • PN
 • WC
Khu Hải Âu - Vinhomes Ocean Park
-19%
Giá: 21.000.000.000đ 17.000.000.000đ
 • 183,5m2
 • PN
 • WC
Khu Ngọc Trai - Vinhomes Ocean Park
-8%
Giá: 41.500.000.000đ 38.000.000.000đ
 • 270 m2
 • PN
 • WC
Phân Khu Ngọc Trai - Vinhomes Ocean Park
-15%
Giá: 16.500.000.000đ 14.000.000.000đ
 • 215,2 m2
 • PN
 • WC
Khu Sao Biển - Vinhomes Ocean Park- Gia Lâm
-7%
Giá: 9.850.000.000đ 9.200.000.000đ
 • 171 m2
 • 1 PN
 • WC
khu Hải Âu - Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm

XEM THÊM QUỸ CĂN Biệt Thự – Shophouse: TẠI ĐÂY

QUỸ CĂN BIỆT THỰ - SHOPHOUSE CHUYỂN NHƯỢNG

-12%
Giá: 58.000.000.000đ 51.000.000.000đ
 • 255.4m2
 • PN
 • WC
Khu Sao Biển - Vinhomes Ocean Park
-8%
Giá: 65.000.000.000đ 62.000.000.000đ
 • 265,7m2
 • PN
 • WC
Khu Hải Âu - Vinhomes Ocean Park
-19%
Giá: 21.000.000.000đ 17.000.000.000đ
 • 183,5m2
 • PN
 • WC
Khu Ngọc Trai - Vinhomes Ocean Park
-8%
Giá: 41.500.000.000đ 38.000.000.000đ
 • 270 m2
 • PN
 • WC
Phân Khu Ngọc Trai - Vinhomes Ocean Park
-15%
Giá: 16.500.000.000đ 14.000.000.000đ
 • 215,2 m2
 • PN
 • WC
Khu Sao Biển - Vinhomes Ocean Park- Gia Lâm
-7%
Giá: 9.850.000.000đ 9.200.000.000đ
 • 171 m2
 • 1 PN
 • WC
khu Hải Âu - Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm

Xem qũy căn Biệt Thự – Shophouse nhiều hơn : TẠI ĐÂY

Quý khách vui lòng đăng ký để tải về bảng hàng các căn đang được mở bán và nhận giá chiết khấu tốt nhất.